Činnost kroužku

Podle počtu přihlášených se otevřou dvě nebo tři biologické laboratoře. Tam budou děti rozděleny tak, aby případní nováčci měli vždy k sobě zkušeného harcovníka, který do kroužku již alespoň rok chodil. Jako vždy budou schůzky ve studovně přírodovědného oddělení a to vždy v pondělí od 14,00 hpodin. Kroužek končí v 15,00 hodin. První schůzka proběhne 7.9.2015 v uvedeném čase. Poprvé vyzkoušíme také, jestli jsou děti ochotny něco malinko udělat i mimo hodinu přímo v kroužku. Bude se jednat vždy o studium literatury nebo zajištění jednoduchých věcí (kelímky od jogurtů, krmení pro pokusné tvory a podobně), které budou potřebovat při plnění jednotlivých zadání. Není to podmínkou, takže vždy si tyto pomůcky mohou i koupit za naše imaginární peníze na kroužku.

Která laboratoř vydělává a krachuje některá??? to najdete ZDE Rok 2015-2016  ;   Rok 2014-2015.

Ve školním roce 2015 -2016 dochází k zásadní změně. Protože děti už jsou schopny samostatné práce s literaturou i přístrojovou technikou (mikroskop, stereolupa, GPS navigace, stereolupa, fotoaparát a podobně) budou pracovat na složitějších úkolech. V podstatě bude jejich tým pracovat v přírodovědné laboratoři, kde bude řešit opět různé úkoly ze všech oblastí přírodních věd. Tedy budou si muset sami zorganizovat program kolik kterému úkolu a kdy věnují času. A samozřejmě budou za svoje úspěchy hodnoceni jako v běžném životě. Tedy ne již body, ale imaginárními penězi. Za ně si budou kupovat nejenom vybavení pro pokusy, ale budou také platit za konzultace a rady.

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.