Přírodovědný kroužek

Kroužek vede Jaroslav Resl, který je externistou muzea a vedoucím přírodovědného oddělení. Jeho odbornost je entomologie ( www.scarabaeidae.cz ) a dalším zájmem je soukromá sbírka sukulentních rostlin čeledí Euphorbiaceae a Apocynaceae.

Pro rok 2015/2016 muzeum "otevře" dvě (možná tři podle přihlášených) biologické laboratoře. Děti budou pokračovat v plnění zajímavých úkolů napříč celou přírodovědou. V letošním roce se naučí mimo klasické vybavení, které již děti používali (mikroskop, stereolupa, fotoaparát, GPS přístroj a další), pracovat s digitálním mikroskopem a k němu máme i měřící softver a také v průběhu podzima získáme laboratorní váhy s přesností vážení na centigramy. Protože někteří z členů již do kroužku chodí víc roků, bude letos vyzkoušena možnost větší samostatnosti při plnění jednotlivých zadání. A každé zadání bude mít odměnu ve formě našich "muzejních" peněz s tím, že děti si budou vést i velmi jednoduché účetnictví. Snad neskrachují. Naše muzejní měna se jmenuje "Perty" a bankovky jsou již vydané.

Zájemci se mohou hlásit nejlem, telefonem nebo přímo v muzeu. První schůzka bude 7.9.2015 ve 13,00 hodin v přírodovědné studovně muzea.

Členové kroužku

V tabulce najdete všechny přihlášené a přijaté žáky pro školní rok 2015 - 20165 v abecedním pořadí. Ve druhém sloupci uvádíme třídu, kterou navštěvují a ve třetím je upřesnění laboratoře, ve které jsou zařazeni.

Kdo Tříd Laboratoř
Havrdová Zuzana 5 Laboratoř č. 3
Hejzlarová Šárka 7 Laboratoř č. 2
Chlumská Annie 4 Laboratoř č. 2
Chlumský Patrik 6 Laboratoř č. 1
Lhotský Adam 6 Laboratoř č. 1
Myšičková Petra 8 Laboratoř č. 1
Pelikán Jiří 6 Laboratoř č. 2
Voborníková Vendula   5 Laboratoř č. 3
     

 

Celoroční soutěž

První pololetí

Jak si každá laboratoř vede jak v zisku nebo prodělku za první pololetí školního roku 2015/2016 najdete  po kliknutí ZDE.

Druhé pololetí
Bohužel se náš ústav rozrostl o další dvě děti, takže byla zřízena laboratoř č.3. Hodnocení je na stejném principu jako v minulém pololetí a výsledky najdete po kliknutí SEM

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.