Pozorování

Zde se chceme podělit o naše pozorování zajímavostí z pžírody. Zde najdete zajímavosti, které se nehodí k publikování, ale pro mnohé mohou být užitečné. Jsou řazeny podle toho, jak jsme je zpracovali.

Zajímavé nálezy

Halictus scabiosae (Rossi, 1790)

Halictus scabiosae (Rossi, 1790)
V zámeckém parku v Opočně dne 16.8.2018 bylo na květech kolotočníku několik samečků tohoto druhu. Při kontrole materiálu z měsíce července byla zjištěna i jedna ulovená samice..
>>

Osmia uncinata Gerstäcker, 1869

Při průzkumu zámeckého parku v Opočně jsem dne 20.5.2018 ve žlutých miskách nalezl tři exempláře.
>>

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Jeden exemplář naletoval dne 4.7.2018 na kvetoucí rostlinu kypreje vrbice (Lythrum salicaria) a další tři exempláře jsem sledoval dne 15.8.2018 poletující kolem vodní plochy.
>>

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.