Zařadit do herbáře rostliny z Austrálie

Přelepit na A3 celé čtvrtky darovaného herbáře z oblasti Austrálie. Rostliny zapsat do Demusu a zařadit do našich sbírek. Úkol trvá i v roce 2017

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.