Archiv Dokumentovat výskyt rostlin z rodu Batrachium

Připravit výběr lokalit s možným výskytem lakušníků (Batrachium). V letních měsících lokality sledovat a zajistit dokladový materiál vyskytujících se lakušníků. Zároveň z nich zajistit pyl a semena do našich sbírek.

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.