Průzkum Hymenopter na lokalitě Králíčkův kopec a okolí

Lokalita má velmi příznivé podmínky pro výskyt některých druhů Hymenopter, zvláště Apidae a parazity na ně vázané. Provést inventarizační průzkum.

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.