PP Na Hadovně Proruby

U tohoto projektu se nejedná o klasicků inventarizační průzkum. Po vyhlášení lokality přírodní památkou se postupně změnil biotop tak výrazně, že druhy rostlin prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vstavač kukačka (Orchis morio) již několik let na lokalitě nerostou. Cílem projektu bylo zhodnotit lokalitu ze zoologického hlediska, jestli může něco nahradit uvedené rostliny tak, aby statut PP byl nadále opodstatněný. Jako nejvhodnější se jevilo zjištění jaké druhy denních motýlů využívají lokalitu k množení a pastvě. Další skupinou, která by mohla lokalitu ve větší míře využívat jsou Apiformes (včely). Výsledky a doporučení najdete v PDF   ZDE

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.