Sbirky muzea

Jednou ze základních činností členů našeho spolku je tvorba, ochrana a údržba přírodovědných sbírek. Muzeum má sbírky z entomologie, botaniky (je zde i sbírka mechů), zoologie včetně sbírky ptačích vajec. Je zde uloženo také několik stovek ulit a lastur. Ovšem největší množství materiálu je obsaženo v geologické sbírce. V ní jsou skvosty, které navozil rodák z Nového Města nad Metují pan Josef Sekyra. Máme zde kameny z Antarktidy, Sahary a dalších velmi zajímavých míst z naší planety. Materiál z Antarktidy je velmi rozsáhlý a část sbírky je dosud nezpracovaná a čeká na někoho, kdo se do toho pustí. V současné době pracujeme na katalogizaci sbírek a části které jsou již připravené pomalu zveřejňujeme. Soubory najdete na stránkách muzea www.muzeum-nmnm.cz v záložce "sbírky" Zde na této stránce si můžete seznamy otevřít bez průvodního slova (otevírejte jenom modře zbarvené odkazy - ostatní zatím nejsou ke zveřejnění připravené). Pokud máte zájem o návštěvu, je nejlepší kontaktovat přímo pracovníka odpovědného za jednotlivé sbírky. Seznam na konci stránky.

Geologická sbírka                   PDF  ZDE                                                 Mechorosty                             PDF   ZDE                                                                                        Vyšší rostliny (herbář)            PDF  ZDE                                                                              Hymenoptera (řád blanokřídlí)  PDF   ZDE                                                                                   Diptera (řád dvoukřídlí)             PDF  ZDE                                                                               Lepidoptera (denní)    PDF ZDE                                                                                                  Carabidae (střevlíkovití)            PDF  ZDE                                                                   Cerambycidae (tesaříkovití)      PDF  ZDE                                                                                    Chrysomelidae (mandelinkovití) PDF  ZDE                                                                                Cleridae (pestrokrovečníkovití)   PDF  ZDE                                                                   Curculionidae (nosatcovití)  PDF  ZDE

Dvořák Jiří   spravuje část entomologické sbírky (Diptera)                                                                                                                                              Franc Jiří   má na starosti část entomologické sbírky (Hymenoptera /mimo Megachilidae/, Odonata )                                                                                                                                            Myšičková Petra  spravuje kompletně všechny botanické sbírky (herbář, mechorosty, sbírku pylu)                                                                                                                                               Resl Jaroslav  Odpovídá za sbírku geologickou, malakologickou, zoologickou (dermoplasty a vajíčka) a část sbírky entomologické (Coleoptera vše, Lepidoptera a čeleď Megachilidae (Hymenoptera).      

 

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.