Naše aktivity

Jelikož jsme spolek sdružující dobrovolníky a to mládež i dospěláky, je zapojení do společné práce přizpůsobeno odbornosti a hlavně schopnosti člena. Zapojení a pomoc při správě přírodovědných sbírek jako i terénní práce je vždy na uvážení člena.

Pro zobrazení celého popisu úkolu je potřeba katalog rozkliknout, kliknutím na zelené šipky. Úkoly jsou rozděleny na část zoologickou a botanickou. Předpokládá se, že úkol může plnit každý člen Bio-klubu, který má zájem o uvedený obor přírodních věd nebo přímo o uvedenou problematiku. Úkoly jsou řazeny shora podle důležitosti (nejdůležitější nahoře a splněné dole). Slůvko Archiv před textem nadpisu znamená, že úkol je již hotov. Pokud chcete vědět na čem jednotliví členové pracují nebo pracovali, klikněte si prosím na tabulku ZDE v PDF.

Botanická část

Zpracovat rostliny ze Středomoří

V depozitáři je uloženo mnoho desítek herbářových položek, které čekají na determinaci a tzařazení do herbáře. Podle našich možností se pokusit najít determinátora, kde je potřeba a určené rostliny zařadit do herbáře.
>>

Zařadit do herbáře rostliny z Austrálie

Přelepit na A3 celé čtvrtky darovaného herbáře z oblasti Austrálie. Rostliny zapsat do Demusu a zařadit do našich sbírek. Úkol trvá i v roce 2017
>>

Uspořádání herbáře

U herbáře je potřeba zkontrolovat řazení a opravit navigaci na jednotlivých místech jeho uložení. Následně připravit seznam pro zveřejnění na webu muzea a připravit herbář k publikování.
>>

Archiv Dokumentovat výskyt rostlin z rodu Batrachium

Připravit výběr lokalit s možným výskytem lakušníků (Batrachium). V letních měsících lokality sledovat a zajistit dokladový materiál vyskytujících se lakušníků. Zároveň z nich zajistit pyl a semena do našich sbírek.
>>

Archiv Uspořádání sbírky mechů

Je potřeba seřadit všechny položky tak, aby se v nich mohlo snadno hledat. Dále se musí doplnit popisky na krabicích v nichž jsou položku uložené. Další krok bude publikování celé sbírky na webu muzea s následným zveřejněním v časopise "Acta musaei Neostadeni Bohemiae"
>>

Archiv Doplnění herbáře

V tomto roce budeme dál zjišťovat výskyt lakušníkůl v okolí Nového Města nad Metují. Pokusíme se doplnit herbář muzea o druhy, které v něm chybí a jsou dostupné v našem okolí. Úkoly se pokusí splnit Hanušová B. a Myšičková P.
>>

Živočišná část

Průzkum hymenopter v zámeckém parku v Opočně

Pokud dostaneme povolení k průzkumu, tak zjistit co se na území parku nachází z Hymenopter. Při tom udělat průzkum i u druhů zajímavých brouků.
>>

Zveřejnit Curculionidae (nosatci)

Zkompletovat informace o čeledi Curculionidae a připravit tuto část entomologické sbírky ke zveřejnění.
>>

Dokončit determinaci sbírky Hymenopter

Ze studijního materiálu vytřídit a určit druhy, které jsme schopni sami determinovat a ostatní materiál připravit tak, aby se mohl zpracovat jiným odborníkem. Dokončit determinaci rodu Bombus (čmelák).
>>

Průzkum Hymenopter v lese Halín a okolí.

Zajistit kompletní průzkum řádu Hymenoptera i se stručnou zprávou. Vytvořit seznam zjištěných druhů.
>>

Průzkum Hymenopter na lokalitě Králíčkův kopec a okolí

Lokalita má velmi příznivé podmínky pro výskyt některých druhů Hymenopter, zvláště Apidae a parazity na ně vázané. Provést inventarizační průzkum.
>>
1 | 2 | 3 >>

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.